Karin Körver


Frac­tie­voor­zitter

Met een achtergrond in de ICT ben ik sinds 2020 op een heel ander vlak werkzaam, namelijk als zelfstandig tuinder en oprichter van CSA en zelf-oogst tuinderij Plantalia. Ik woon in Middelburg samen met mijn vriendin. Sinds begin 2017 ben ik actief voor de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren en sinds 2019 als Burgercommissie lid in de Provinciale Staten. Voor de komende verkiezingen mag ik mijzelf lijsttrekker noemen voor de Partij voor de Dieren voor het waterschap Scheldestromen. Ik ben ontzettend blij met de mooie kandidatenlijst die we hebben en ik verheug me erop om onze stem ook te laten horen in het waterschap!

Vanwege de destijds vele in het nieuws komende vleesschandalen en bijbehorende misstanden in de vee-industrie ben ik een jaar of 9 geleden overgestapt naar een vegan levensstijl. Daarmee werd ik me ook meer bewust van de belangrijke rol die de voedings- en landbouwsector speelt en de grote invloed die ze niet alleen hebben op milieu en dierenwelzijn maar ook op de ruimte voor natuur en biodiversiteit.

Dit heeft voor mij een duidelijke link met het waterschap. Waar niet alleen waterveiligheid en schoon water een verantwoordelijkheid is maar ook de invloed daarvan op de leefomgeving van alle levende wezens.
Er zijn grote uitdagingen binnen het waterschap Scheldestromen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met verzilting, verdroging en tekorten aan zoet water. De huidige vervuiling van ons water van uit industrie en landbouw en de kansen die er liggen om de dijken en wegen en de eigen gronden zo ecologisch mogelijk te beheren.

Een uitdaging is ook het veranderen van perspectief naar meebewegen met water en natuur in plaats van deze alleen maar te willen beheersen en bestrijden. Daar draag ik graag een steentje aan bij!

Gerelateerd

Nieuws