Echte demo­­cratie


De Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig.

Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is.

Dat moet anders. Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een meer democratische zetelverdeling komt.

Ook staan wij positief tegenover zogenaamde burgerberaden. Daarmee helpen inwoners hun volksvertegenwoordiging om beslissingen te nemen over complexe - vaak polariserende - onderwerpen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verklaring

omtrent de recente ontwikkelingen binnen de Partij voor de Dieren

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hierbij zijn wij negatief verrrast door de manier van handelen door het partijbestuur. Tot aan het congres op 24 september zullen wij proberen te doorgronden waar de claim richting Esther vandaan komt. Stemgerechtigde leden mogen op dit congres hun stem uitbrengen over het al dan niet aanblijven van het partijb...

Nieuws