Duurzaam natuur­beleid


Water­­schap heeft speci­­fieke verant­woor­­de­­lijkheid voor natte natuur­­ge­­bieden

In Zeeland zijn een aantal prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er verbindingen tussen deze natuurgebieden en met natuurgebieden in buurlanden worden gecreëerd. De natuurgebieden zelf staan onder druk door teveel stikstof uit oppervlaktewater. In deze natuurgebieden moet de invloed van de mens geminimaliseerd worden. Het waterschap heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor natte natuurgebieden en natte verbindingszones en speelt een sleutelrol bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het beschermen van Natura 2000-gebieden.

In het waterschap Scheldestromen bevorderen wij de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden, zodat er meer dieren kunnen leven en de biodiversiteit wordt vergroot.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verklaring

omtrent de recente ontwikkelingen binnen de Partij voor de Dieren

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hierbij zijn wij negatief verrrast door de manier van handelen door het partijbestuur. Tot aan het congres op 24 september zullen wij proberen te doorgronden waar de claim richting Esther vandaan komt. Stemgerechtigde leden mogen op dit congres hun stem uitbrengen over het al dan niet aanblijven van het partijb...

Nieuws