Nationale Kraan­wa­terdag


Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen over water­kwa­liteit in 16 water­schappen

27 september 2023

Middelburg - Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, kondigt dePartij voor de Dieren aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen aan het college in allewaterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). De vragen gaanover de waterkwaliteit en het behalen van Europese richtlijnen, evenals het recente adviesvan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met betrekking tot deKaderrichtlijn Water (KRW).

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd ingezet voor de bescherming van ons kostbarewatermilieu en het waarborgen van de kwaliteit van ons drinkwater. Met de recente zorgenover de waterkwaliteit in Nederland, inclusief rapporten over verontreinigde rivieren en deeffecten van intensieve landbouwpraktijken, acht de Partij het noodzakelijk om deze kwesties aan te kaarten.

Het doel van de schriftelijke vragen is om duidelijkheid te verkrijgen over de huidige inspanningen van de waterschappen om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan Europese richtlijnen, zoals de KRW. Ook zal worden onderzocht hoe de aanbevelingen van de RLI met betrekking tot de KRW worden geïmplementeerd.

"Water is van levensbelang voor iedere vorm van leven. Het is essentieel dat we ons watergoed beschermen en ervoor zorgen dat het aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet",aldus Karin Körver, algemeen bestuurder in Waterschap Scheldestromen namens de Partijvoor de Dieren. "Op Nationale Kraanwaterdag willen we benadrukken hoe belangrijk het isom onze waterbronnen te koesteren en ervoor te zorgen dat ons kraanwater veilig enschoon is voor alle Nederlanders."

De Partij voor de Dieren roept op tot transparantie en verantwoording van de waterschappen in hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse bevolking erop kan vertrouwen dat schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, en dat ons watermilieu wordt beschermd voor toekomstige generaties.

De schriftelijke vragen zullen op 27 september worden ingediend en de Partij voor de Dieren zal de antwoorden nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat er concrete actiesworden ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese richtlijnen en RLI-adviezen te implementeren.

De vragen die gesteld zijn, zijn hier terug te vinden.

Gerelateerd nieuws

Verklaring

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hierbij zijn wij negatief verrrast do...

Lees verder