Kiezers bedankt!


Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Actueel

Nationale Kraan­wa­terdag

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over waterkwaliteit in 16 waterschappen

Middelburg - Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, kondigt dePartij voor de Dieren aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen aan het college in allewaterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). De vragen gaanover de waterkwaliteit en het behalen van Europese richtlijnen, evenals het recente adviesvan de Raad voor de Leefomgeving en Infr...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden