Natuurlijk waterpeil en water­afvoer


Kunst­matig laag¬≠houden waterpeil voor landbouw is onhoudbaar

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap Scheldestromen een meer natuurlijk waterpeil moet hanteren. Momenteel wordt het waterpeil kunstmatig heel erg laag gehouden ten gunste van de intensieve landbouw. Hierdoor ontstaan er tekorten aan grond- en oppervlaktewater, zoals ook pijnlijk duidelijk werd de afgelopen zomer. Een deel van de oplossing voor dit probleem is het gebruik van een meer natuurlijk waterpeil.

Niet alleen te weinig water, maar ook te veel water levert grote problemen op. Als gevolg van klimaatverandering kan er veel neerslag in korte tijd vallen.

In hoger gelegen gebieden wordt de afvoer van water op dit moment nog versneld door kanalisatie .Bij hevige regenval kan deze te snelle afvoer voor problemen zorgen. De Partij voor de Dieren geeft voorrang aan het langer vasthouden van water boven versneld afvoeren.

Ook vinden wij dat er meer waterbergingen moeten worden aangelegd waarin tijdelijk overtollig water wordt opgeslagen en dat er meer plassen moeten worden aangelegd, zodat er in droge periodes voldoende gebiedseigen water beschikbaar is voor plant en dier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verklaring

omtrent de recente ontwikkelingen binnen de Partij voor de Dieren

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hierbij zijn wij negatief verrrast door de manier van handelen door het partijbestuur. Tot aan het congres op 24 september zullen wij proberen te doorgronden waar de claim richting Esther vandaan komt. Stemgerechtigde leden mogen op dit congres hun stem uitbrengen over het al dan niet aanblijven van het partijb...

Nieuws