Dieren verdienen bescherming


De meeste waterschappen houden nu nog weinig tot geen rekening met de belangen van dieren. Deze worden dan ook vaak de dupe van beslissingen die in waterschappen worden genomen, van muskusratten tot vissen.

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap Scheldestromen in al het beleid de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moeten waarborgen. De dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, kiezen we voor preventief beleid.

  • Minder dierenleed

    Waterveiligheid en dierenrechten zijn geen tegenstrijdige belangen. We zetten in op preventie en maatregelen om schade door gravende dieren zoals de muskusrat of bever te voorkomen. Hengelen wordt verboden.

    Meer informatie
  • Ruimte voor vissen

    Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen er veilig langs kunnen.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verklaring

omtrent de recente ontwikkelingen binnen de Partij voor de Dieren

Het zal je niet ontgaan zijn dat het momenteel rommelt binnen de Partij voor de Dieren. Hierbij zijn wij negatief verrrast door de manier van handelen door het partijbestuur. Tot aan het congres op 24 september zullen wij proberen te doorgronden waar de claim richting Esther vandaan komt. Stemgerechtigde leden mogen op dit congres hun stem uitbrengen over het al dan niet aanblijven van het partijb...

Nieuws