Wilma van der Horst


Frac­tie­volger

Wilma is een echte dierenwelzijnsactiviste en natuurliefhebster die streeft naar een diervriendelijker samenleving.

In het dagelijkse leven is ze tegenwoordig werkzaam bij Dierenasiel Walcheren waar haar focus ligt op het welzijn van de asieldieren en het geven van voorlichting.

Na al bijna 20 jaar lid van de Partij voor de Dieren te zijn vindt ze het nu de hoogste tijd om ook in het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen de PvdD-stem te laten klinken.

"In het wild levende dieren en planten worden vaak de dupe van beslissingen die in waterschappen worden genomen. Ik wil opkomen voor de belangen van dier en natuur en werk maken van schoner oppervlaktewater en een grotere soorten rijkdom."